Struktura organizacyjna Komendy Głównej Policji - Struktura organizacyjna KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna KGP

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji określa:

  1. Zarządzenie Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r.  w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.) (pdf 389 KB)
  2. Zarządzenie nr 103 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.Urz. KGP z 2023 r. poz. 7) ( pdf 2 792 KB)
  3. Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji  (Dz.Urz. KGP z 2024 r. poz. 11) (pdf 2, 12 MB)

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

 

Opis struktury organizacyjnej Komendy Głównej Policji (13 KB)

 

ZADANIA BIUR KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI:

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 24.06.2022
Data modyfikacji : 26.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Biuro Prawne KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry