Dziennik Urzędowy KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Urzędowy KGP

Od 2012 roku Dzienniki Urzędowe KGP publikowane są w odrębnym serwisie pod nazwą Elektroniczny Dziennik Urzędowy KGP dostępny pod adresem: 

edziennik.policja.gov.pl

 

Archiwalne Dzienniki Urzędowe KGP:

do góry