Instrukcja obsługi - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi

Strona podmiotowa BIP jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

·         Ustawa o dostępie do informacji publicznej

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

·         Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu.

 

W górnej części ekranu umieszczone są przyciski umożliwiające:

·         przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej

·         wyświetlenie mapy serwisu

·         przejście na stronę WWW podmiotu

·         zaawansowane wyszukiwanie

·         wejście w wersję kontrastową strony

 

w dolnej części ekranu zamieszczone są przyciski umożliwiające:

·         sprawdzenie danych redaktora strony

·         przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej 

·         sprawdzenie tej instrukcji obsługi

 

U góry ekranu, po prawej stronie umieszczone jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

 

do góry