Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej (Art. 153 ust. 1 Konstytucji RP).

Wykonując art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów określił wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.

 

ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

 •  zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
 •  zasada ochrony praw człowieka i obywatela
 •  zasada bezinteresowności
 •  zasada jawności i przejrzystości
 •  zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
 •  zasada profesjonalizmu
 •  zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania
 •  zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
 •  zasada otwartości i konkurencyjności naboru

 

ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 •  zasada godnego zachowania
 •  zasada służby publicznej
 •  zasada lojalności
 •  zasada neutralności politycznej
 •  zasada bezstronności
 •  zasada rzetelności

Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej określone zostały 

zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, które weszło w życie z dniem 5 listopada 2011 r.

Metryczka

Data publikacji : 28.07.2014
Data modyfikacji : 24.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Prasowy KGP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry