Transakcje dotyczące obrotu specjalnego - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Transakcje dotyczące obrotu specjalnego

Zgodnie z art. 35 ust. i i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z dnia 1 lipca 2019 r., poz. 1214)., koncesjonowani przedsiębiorcy zajmujący się tzw. obrotem specjalnym, są zobligowani do zgłaszania właściwemu organowi Policji, transakcji dotyczących wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, które wzbudzają wątpliwości co do możliwości stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zgłoszeń ww. transakcji należy dokonywać na podane poniżej dane kontaktowe:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa
Tel.: (47) 72 120 12 (całodobowo)

e-mail: transakcje.art35@policja.gov.pl

W zgłoszeniu ww. transakcji powinny być zawarte informacje dotyczące:

  • danych zgłaszającego przedsiębiorcy, w tym numeru posiadanej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • danych osoby lub osób, bądź podmiotu, których dotyczy zgłoszenie,
  • wskazania przedmiotu transakcji, jej czasu i miejsca,
  • okoliczności transakcji, które wzbudzają wątpliwości, że może orta stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,

Zgodnie z art. 35 ust. 3 cyt. ustawy, informacje dotyczące przedmiotowych transakcji, przetwarza się na zasadach określonych w art. 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Metryczka

Data publikacji : 31.07.2019
Data modyfikacji : 24.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry