informacje ogólne - Ponowne wykorzystywanie - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

W dniu 8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz.U. 2021 poz. 1641 z późn. zm.).

Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje.

W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych;

 

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

Wydział do spraw Parlamentarnych, Informacji Publicznej

i Obsługi Kancelaryjnej

Biuro Prawne KGP

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

fax 47 72 134 75

e-mail: informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 29.12.2011
Data modyfikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Przesmycka Renata Biuro Prawne KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka

Nawigacja

do góry