Oświadczenia majątkowe - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenia majątkowe kierownictwa KGP publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku - insp. Kamil Borkowski

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy - insp. Jakub Gorczyński

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - insp. Bogusław Ziemba

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim - insp. Jerzy Czebreszuk

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - insp. Mariusz Krzystyniak

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - insp. Grzegorz Napiórkowski

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie - insp.Piotr Morajko

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - mł. insp. Tomasz Gil

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi - insp. Arkadiusz Sylwestrzak

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie - insp. Mirosław Elszkowski 

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - insp. Magdalena Nguyen - Fudala

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - insp. Tomasz Olczyk

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - nadinsp. Waldemar Wołowiec

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - insp. Jarosław Tokarczyk

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie - insp. Szymon Sędzik

Komendant Wojewódzki  Policji we Wrocławiu - nadisp. Paweł Półtorzycki

Komendant Stołeczny Policji - insp. Dariusz Walichnowski  

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji  - insp. Cezary Luba

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - mł. insp. Mariusz Krakowski

Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - nadinsp. Adam Cieślak

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - mł.insp. Iwona Marciniak-Krawczyk

 

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2017
Data modyfikacji : 05.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Biuro Prawne KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry