KIEROWNICTWO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI - Kierownictwo KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KGP

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

insp. Marek Boroń

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

nadinsp. Roman Kuster

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

nadinsp. Rafał Kochańczyk

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

insp. Tomasz Michułka

-------------------------------------------------------------------------------

 

BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Dyrektor - insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz

Zastępca Dyrektora - insp. Grażyna Makowska

 

BIURO FINANSÓW

Dyrektor - Magdalena Świderska

Zastępca Dyrektora - Małgorzata Kubicka

 

BIURO KADR I ORGANIZACJI POLICJI

Dyrektor - insp. Milena Pietruś

Zastępca Dyrektora - Agnieszka Winiarska

 

BIURO KOORDYNACJI POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH I SZKOLENIA POLICJI

Dyrektor - mł. insp. - Sylwia Majewska-Mazepa

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Agnieszka Sowińska-Turczyk

 

BIURO PRAWNE

Dyrektor - mł. insp. Piotr Dąbrowski

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Ewa Pudło-Gryczka

 

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dyrektor - mł.insp. Katarzyna Nowak

 

BIURO KONTROLI

Dyrektor  - insp. Dorota Przypolska

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Stanisław Dyrek

 

BIURO KRYMINALNE 

Dyrektor - insp. Michał Białęcki

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Monika Golik

p.o. Zastępcy Dyrektora - insp. Konrad Krakowiak

 

BIURO ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ

Dyrektor - kom. Ewelina Mączkorowska

Zastępca Dyrektora - podinsp.Artur Kowalczewski

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Daniel Palacz

 

BIURO LOGISTYKI POLICJI

 Dyrektor - insp. Mariusz Żurawski

Zastępca Dyrektora - insp. Beata Szadkowska

  Zastępca Dyrektora - mł. insp. Jacek Jankowiak

 

BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Dyrektor - insp. Przemysław Więcław

Zastępca Dyrektora - insp. Sławomir Rusak

Zastępca Dyrektora - insp. Piotr Pogorzelski

 

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI

Dyrektor - mł.insp. Ireneusz Sieńko

Zastępca Dyrektora - podinsp. Michał Hoszcz

Zastępca Dyrektora - insp. Irmina Gołębiewska

                                                                                                       

 BIURO PREWENCJI 

Dyrektor - insp. Robert Kumor

Zastępca Dyrektora - insp. Piotr Kulesza

 

BIURO RUCHU DROGOWEGO

Dyrektor - insp. Robert Koźlak

Zastępca Dyrektora - insp. Krzysztof Dymura

 

BIURO WYWIADU I INFORMACJI KRYMINALNYCH

Dyrektor - mł. insp. Karol Stojak

Zastępca Dyrektora - insp. Robert Malinowski

Zastępca Dyrektora - mł. insp. Krzysztof Zynek

 

GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dyrektor - insp. Robert Żółkiewski

Zastępca Dyrektora - insp. Iwona Kuc

 

GŁÓWNY SZTAB POLICJI

Dyrektor - insp. Adam Kachel

Zastępca Dyrektora - nadkom. Jakub Mierzejewski

Zastępca Dyrektora - insp. Adam Szeliński

 

WYDZIAŁ OCHRONY PRACY

Naczelnik - st. post. Kamil Chojdak

 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Emilia Majszczyk 

Metryczka

Data publikacji : 11.11.2017
Data modyfikacji : 21.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BKiOP KGP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Biuro Prawne KGP
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wiechetek
do góry