Język migowy

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się. Bezpłatna usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Komenda Główna Policji z siedzibą przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

 

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: jezykmigowy@policja.gov.pl.
  • Faksem pod numer: 47 72 122 67.
  • Listownie na adres: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.
  • Złożyć osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. Punkt Recepcyjnym Komendy Głównej Policji czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15.
  • Przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer tel. 784 615 484, zawierającą elementy wskazane w formularzu.

 

Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za pośrednictwem Punktu Recepcyjnego KGP powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Główna Policji zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

 

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

 

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewózkiego

Metryczka

Data publikacji : 25.07.2016
Data modyfikacji : 03.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kostrzewa
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wiechetek
do góry