Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 23.07.2024, serwis aktualizowany: 16.07.2024 o godzinie: 09:52

Menu przedmiotowe

Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komenda Główna Policji jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach.

Gwiazda policyjna zawierająca napis w postaci adresu strony BIP KGP

 


KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

policja.pl

ul. PUŁAWSKA 148/150
02-624 WARSZAWA

Centrala KGP

tel. (47) 72 199 00

NIP KGP: 521-31-72-762

 

Piktogram stanowiący odnośnik do informacji o środkach wspierających komunikowanie się

Co nowego w BIP KGP

Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

Wolne stanowiska poza Służbą Cywilną

do góry