Wolne stanowiska w SC

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji 16 VII 2024 r - 26 VII 2024 r

1. główny specjalista w Zespole ds. Ochrony Przeciwpożarowej Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji KGP - przejdź do ogłoszenia,

2. referendarz w Zespole ds. Planowania, Analiz i Rozliczeń Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji KGP - przejdź do ogłoszenia,

3. starszy specjalista w Zespole Księgowości i Sprawozdawczości Wydziału Finansów i Rozliczeń Biura Finansów KGP - przejdź do ogłoszenia,

4. specjalista w Wydziale Finansów i Rozliczeń Biura Finansów KGP - przejdź do ogłoszenia,

5. główny specjalista w Zespole ds. Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP - przejdź do ogłoszenia,

6. główny specjalista w Wydziale Wsparcia Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP - przejdź do ogłoszenia,

7. specjalista w Sekcji ds. Uzbrojenia Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną Biura Logistyki Policji KGP - przejdź do ogłoszenia,

8. specjalista w Zespole ds. Utrzymania Czystości w Obiektach KGP Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KGP Biura Logistyki Policji KGP - przejdź do ogłoszenia,

9. podreferendarz w Wydziale Wydatków Osobowych Biura Finansów KGP - przejdź do ogłoszenia

Metryczka

Data publikacji : 16.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wiechetek Wydział Ogólny BKSiOP KGP

Nawigacja

do góry